ad facebook

อย่าให้ธุรกิจของคุณ สะดุดเพราะ ฟิล์มยืดพันพาเลท หมด

“คุณคงรู้ดีว่า ธุรกิจ คือ การแข่งขันกับเวลา” ยิ่งผลิตและจัดส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ เท่ากับผลกำไรของบริษัทและความเชื่อมั่นของลูกค้า และ ยิ่งไปกว่านั้น คือ ความสบายใจ ความโล่งใจ ของผู้ที่รับผิดชอบงาน อย่างคุณ ! เรื่องเล็กแต่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าธุรกิจของคุณมาสะดุด กับขั้นตอนเล็กๆ กับแค่ เรื่อง ฟิล์มยืดพันพาเลท หมด จนทำให้เกิดความเสี่ยงกับสินค้า และที่สำคัญที่สุด คือ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในเวลาที่ควรจะเป็น นั้นหมายความว่า แค่ เรื่อง ฟิล์มยืดพันพาเลท …

Read more

อย่าให้ธุรกิจของคุณ สะดุดเพราะ บับเบิ้ลกันกระแทก หมด

“คุณคงรู้ดีว่า ธุรกิจ คือ การแข่งขันกับเวลา” ยิ่งผลิตและจัดส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ เท่ากับผลกำไรของบริษัทและความเชื่อมั่นของลูกค้า และ ยิ่งไปกว่านั้น คือ ความสบายใจ ความโล่งใจ ของผู้ที่รับผิดชอบงาน อย่างคุณ ! เรื่องเล็กแต่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าธุรกิจของคุณมาสะดุด กับขั้นตอนเล็กๆ กับแค่ เรื่อง บับเบิ้ลกันกระแทก หมด จนทำให้เกิดความเสี่ยงกับสินค้า และที่สำคัญที่สุด คือ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในเวลาที่ควรจะเป็น นั้นหมายความว่า แค่ เรื่อง บับเบิ้ลกันกระแทก …

Read more